Ressourcer

Ressourcer til brug i Åndelig Praksisgruppe

Introduktionsskriv til deltagere i åndelige praksisgrupper (PDF)

I dette skriv finder du en overordnet introduktion til forløb og indhold i de åndelige praksisgrupper.

 

Anam Cara Light gruppe i praksis

  • En model for et møde i en Anam Cara Light gruppe som supplement til gruppens skrevne instruks (MS Word).

 

  • En model for et møde i en Anam Cara Light gruppe (PDF).

 

Beskrivelse af en fremgangsmåde i forbindelse med kollegial supervision (PDF).

 

Hvordan beder vi med vores forestillingsevne

En kort introduktion (PDF) på baggrund af Ignatiansk tradition. Hertil link til en engelsksproget og en dansk hjemmeside.

 

Forslag til forløb af en Jesusmeditation (Ignatiansk tradition) (MS Word)

 

Introduktion til Jesusmeditation (Edin Løvås)

En lille artikel (PDF) til introduktion samt nogle forslag til meditationstekster.

 

Forskellige former for meditation og bøn

Herunder finder du nogle af de forskellige former for bøn og meditation, som du kan blive introduceret for i praksisgrupperne i Projekt Åndelig Medvandring.

 

Billed- og bibelmeditation (PDF)

Du tager et billede eller en tekst fra bibelen, og bruger det som udgangspunkt for din meditation.

 

Dagens kærlige tilbageblik (PDF)

Et kærligt tilbageblik på dagen (PDF)

Denne meditation er særligt egnet ved dagens afslutning til at få øje på alle de små tegn på Guds nærvær.

 

Lectio Divina (PDF)

Find en tekst i bibelen, som du har lyst til at dvæle lidt ved, og lad den åbne sig for dig ved brug af denne meditationsform.

 

Centrerende bøn (PDF)

Her mediterer du over et enkelt ord, som du gentager og lader gennemstrømme dig.

 

Mørkevandring (PDF)

Her er et forslag til en pilgrimsvandring foretaget i mørke. Den er prøvet af i praksis.

 

Kristuskransen

Hvordan bruges Kristuskransen?

Kristuskransen, også kaldet Livets Perler, er et perlebånd, som kan bruges til at meditere eller bede ud fra. Mange finder, at det hjælper på koncentrationen at have noget fysisk og symbolsk at røre ved, mens man beder.

 

En meditation med ler (MS Word).

Denne praksisøvelse kan udføres ved hjælp af fantasien, men den kan også gennemføres med rigtigt, fysisk ler.

 

Perlernes betydning (PDF)