Praksisgrupper

Her kan du være med

Praksisgrupperne er kernen i Åndelig Medvandring. Det er endnu ikke fastlagt hvilke grupper, der bliver tilbudt i vinterhalvåret 2019 – 2020.

Hvis du er interesseret i at oprette en gruppe i dit område, så send en mail til farmen@farmen.info og vi skal se hvad vi kan gøre.

Hvis du ønsker at modtage besked om udviklingen, så skriv dig op til nyhedsbrevet på www.bevidsteborgere.dk i kolonnen nederst til højre.

Grupperne er ikke ens, så du må orientere dig under de enkelte (kommende!) opslag for at se, hvor de er, hvad de fokuserer på og hvordan du kan tilmelde dig.


Byer geografisk listet herunder:


  • 2300 København S
  • 8240 Risskov - begynder 5. november 2018
  • 7960 Karby - begynder d 15. oktober 2018
  • 8240 Risskov
  • 7620 Lemvig
2300 København S

Hvem

Dorte karpf. Signe. Kristina. Ole og Inge 

Særligt for denne gruppe

For alle uanset tro - eller mangel på samme!

Vi begynder hver gang med bøn og bevægelse, derefter et oplæg fra bogen:træd nye spor, med Gud som coach. Efter en kort pause  vil der blive guidet en kristen meditation,  du vil opleve både de klassiske og de nyere og kreative meditations former. 

Hvor

Nathanael Kirke og Sognegård, Holmbladsgade 19, 2300 København S.

Parkering i gården. Bus lige til døren og 5 min til Amagerbro Metro.

Hvornår

Fredag d 20 September 2019

Fredag d. 25 Oktober 2019

Fredag d 25 November 2019

Fredag d  17 Januar 2020

Fredag d  28 Februar 2020

Fredag d  3 April 2020


Alle dage kl 19.00 – ca 21.30

 

Desuden aftales individuelt 6 medvandrermøder – og 5 individuelle vejledningssamtaler med én fra ledergruppen.

Hvad

Åndelig medvandring giver dig mulighed for at opbygge en dybere relation til Gud i dit liv gennem kristne meditation i fælleskab og alene samt gennem samtaler med en erfaren åndelig vejleder og med dine medvandrere.

Hvor meget

Pris for deltagelse er kr. 2.990,- incl. fem åndelige vejledningssamtaler. Deltagere med særlige økonomiske behov kan søge rabat eller betale i rater.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Dorte Karpf 

Mere information


8240 Risskov - begynder 5. november 2018

Hvem

Gruppeleder: Peder Poulsen og Lars Neve

Særligt for denne gruppe

Vi holder fokus på at indlære nogle klassiske og nogle nyere meditative discipliner. I forbindelse med vores fordybelse vil vi bruge nogle enkelte kropsøvelser.

Hvor

Kantorparken 69, st.tv. 8240 Risskov

Hvornår

1.Mandag d. 5. november 2018

2.Mandag d. 10. december 2018

3.Mandag d. 14. januar 2019

4.Mandag d. 18. februar 2019

5.Mandag d. 25. marts 2019

6.Mandag d. 29. april 2019

Alle dage kl. 19.30 – 21.30

Vi afslutter med en forfriskning.

Hvad

Vores mål er at du som deltager bliver bekendt og fortrolig med kristen fordybelse i forskellige former, både klassiske (feks. Jesusbøn og bibelmeditation) og nyere (feks. Kristuskransen og centrerende bøn) med henblik på, at du får en daglig praksis. I de mindre grupper får du støtte til at træde ind i en ny dimension af fortrolighed i fællesskabet med Gud. Den åndelige vejledningssamtale hjælper dig til at forstå den erfaring af Gud, som alle mennesker, også du, gør sig. På den baggrund kan du begynde at se og forstå dig selv i et nyt perspektiv med helt nye handlemuligheder.

Endvidere bliver der mulighed for at arbejde med åndelig praksis under hensyn til deltagernes respektive placering på enneagrammet.

Hvor meget

Pris for deltagelse er kr. 2.900,-.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Peder Poulsen, M: farmen@farmen.info; T: 20436732; tilmelding gerne snarest og senest d. 29. oktober 2018

Mere information

Læs mere her.


7960 Karby - begynder d 15. oktober 2018

Hvem

Gruppeleder: Jens Knudsen

Særligt for denne gruppe

Vi holder fokus på at indlære nogle klassiske og nogle nyere meditative discipliner. Især Jesusmeditation (Lectio Divina), Centrerende Bøn, Dagens Kærlige Tilbageblik, Kristuskransen o.a.

Hvor

Karby Kirke, Næssundvej 472, 7960 Karby


Mandag 15. oktober 2018

Mandag 26. november 2018

Mandag 7. januar 2019

Mandag 18. februar 2019

Mandag 1. april 2019

Mandag 13. maj 2019

 

Alle dage kl. 19.00 – 21.30

Vi afslutter med en forfriskning.

Hvad

Vores mål er at du som deltager bliver bekendt og fortrolig med kristen fordybelse i forskellige former, både klassiske (feks. Jesusbøn og bibelmeditation) og nyere (feks. Kristuskransen). I de mindre grupper får du støtte til at træde ind i en ny dimension af fortrolighed i fællesskabet med Gud. Den åndelige vejledningssamtale hjælper dig til at forstå de erfaringer af Gud, som alle mennesker, også du, gør sig. På den baggrund kan du begynde at se og forstå dig selv i et nyt perspektiv med helt nye handlemuligheder.

Hvor meget

Pris for deltagelse er kr. 500,-. Deltagere med særlige økonomiske behov kan få rabat, feks studerende og folk uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Jens Knudsen, mail: ydeknudsen@jubii.dk; tilmelding gerne snarest og senest d. 8. oktober 2018

Mere information

Find mere information her.


8240 Risskov

Hvem

Gruppeleder Peder Poulsen med aspiranter

Særligt for denne gruppe

Vi giver mulighed for at alle deltagere får en kort introduktion i enneagrammet og får hjælp til at opdage den mest relevante og givende åndelige praksis for hver enkelt.

Hvor

Farmen, Kantorparken 14, st.th. 8240 Risskov

Hvornår

  1. Mandag d. 25. november 2019 kl. 19.00 – 21.30
  2. Mandag d. 6. januar 2020 kl. 19.00 – 21.30
  3. Mandag d. 3. februar 2020 kl. 19.00 – 21.30
  4. Mandag d. 2. marts 2020 kl. 19.00 – 21.30
  5. Mandag d. 30. marts 2020 kl. 19.00 – 21.30

6. Mandag d. 27. april 2020 kl. 19.00 – 21.30

Hvad

På gruppemøderne vil vi med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger indøve og praktisere forskellige former for meditation og bøn. I de mindre medvandrergrupper vil vi støtte hinanden i vores liv med Gud. Og i de individuelle samtaler får du mulighed for at tale om lige præcis det, som du har brug for.

Herigennem vil deltagerne opnå en opmærksomhed på det liv, som er større end dem selv og på den baggrund kunne begynde at leve ud af et mere sandt selv, end de foreløbige selv-repræsentationer, som ellers dominerer.

Hvor meget

Pris for deltagelse er kr. 2.400,-. Studerende og deltagere med særlige økonomiske behov kan få rabat. Vi vil hellere have deltagere end penge 😊.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Peder Poulsen mail farmen@farmen.info mobil 2043 6732 gerne snarest og helst inden 21. november 2019.

Mere information

Læs mere her.


7620 LemvigHvem

Alle, der har lyst til at lære en række former for kristen bøn/fordybelse og erfare, hvordan de fungerer for én selv, inviteres til at deltage.

Særligt for denne gruppe

Deltagerne får størst udbytte af at deltage i hele forløbet.

Der vil være et maks antal deltagere på ca. 8.

Hvor

Private hjem i Lemvig-området. Kan oplyses ved henvendelse til Else Marie Halkjær 51737349 (mobil).

Første aften mødes vi hos Else Marie Halkjær, Byskovvej 5, Nørre Nissum pr. Lemvig.

Hvornår

Onsdag den 13. november 2019  Intro til Dagens tilbageblik
Januar, uge 1-3, 2020:   Intro til Lectio divina
Februar, uge 8-9:          Intro til Kristuskransen
Marts-april, uge 13-14:  Intro til Centrerende bøn
Maj, uge 19-20: Intro til Christfulness
Juni, uge 25-26: Afsluttende møde
Den første aften aftales den følgende dato og så fremdeles.

Alle dage kl. 19.00 – ca. 21.30. Vi afslutter med kaffe/te.

Hvad

Målet er at deltagerne bliver bekendte med nye måder at læse i Bibelen på, bede og fordybe sig. Der bliver også lejlighed til at opleve åndelig medvandring med andre personer, blive mere bevidst om Guds nærvær i sit eget liv og få forankret sin tro dybere.

Hvor meget

Til dækning af udgifter ønskes 500 kr. for hele forløbet (bl.a. til supervision af lederne), der betales i starten af forløbet.

Tilmelding

Tilmelding kan ske til Tove Søndergaard: e-mail tovers@live.dk eller mobil 51 53 20 91.

Mere information

Henvendelse til Tove Søndergaard, e-mail tovers@live.dk mobil 51 53 20 91, eller Kirsten Wolf, e-mail kiwobryggepost@gmail.com mobil 23499285.