Undervisning i åndelig vejledning

Træning i åndelig medvandring og åndelig vejledningssamtale

Ingen kan studere sig til glæde, mening og et tættere gudsforhold.

Men du kan lære og træne nogle redskaber, der giver mulighed for det. Og det er, hvad vi gør i ÅNDELIG MEDVANDRING - både i ‘praksisgrupperne’, i de mindre ‘medvandrergrupper’ - og der hjemme.

Ingen kan heller studere sig til at være Åndelig Vejleder for andre.

Men føler du, at det er din vej, kan du også her lære nogle redskaber. UNDERVISNING I ÅNDELIG VEJLEDNING er et 4-årigt undervisnings- og træningsforløb funderet på den ignatianske spiritualitet - og med udblik til andre traditioner, bl.a. mystikken. Træningsforløbet er bygget op omkring årlige internatkurser med lærerkræfter fra både ind- og udland og med efterfølgende træning lokalt.

Og den, der er vejleder for andre, må til stadighed arbejde med sig selv og sin faglighed. Derfor er KONTEMPLATIV GRUPPESUPERVISION et tilbud til alle åndelige vejledere - og for vejledere under Åndelig Medvandring er det obligatorisk

 

For yderligere oplysninger:

Peder Poulsen Inge Merete Gross

Menneskelig- og åndelig medvandrer Præst og psykoterapeut

Cand. teol. Cand. teol., MA

skriv email skriv email

 

 

 

Åndelig Medvandring

 

 

Form

Inhold

Forudsætninger

Kvalificerer til

Åndelig Medvandring

Styrkelse af egen åndelig praksis igennem:

6 Storgruppemøder

6 medvandrergrupper og 5 åndelige vejledningssamtaler

- over 7-8 måneder

Kristen meditation i praksisgruppe og hjemme

 

Deling af erfaringer praksisgruppen

 

Medvandring i mindre Medvandrergrupper på 2-4

 

Åndelig vejledning

Ingen

Aspirant i

Åndelig

Medvndring

 

Træning i åndelig medvandring og åndelig vejledningssamtale

Grundkursus A og Grundkursus B

 

 

Form

Indhold

Forudsætninger

Kvalificerer til

1. år

 

Grunduddannelse

A

4 døgns introduktionskursus (internat)

 

15 timers træning i gruppe og triader - fordelt over 7-8 måneder

 

Aspirant i Åndelig Praksisgruppe

 

Facilitator i Medvandrergruppe

 

Egen åndelig vejledning mindst hver 6. uge over

7-8 måneder

Almene lyttefærdigheder

 

Ignatius af Loyolas liv og indføring i

ignatiansk spiritualitet med fokus på movements og countermovements

 

Indlæring i at hjælpe konfidenten til at blive ved og udfolde sine movements

 

Integrering af eget gudsforhold i sin vejledning af andre

 

Egen åndelig praksis og vejledning

Har deltaget i Åndelig Medvandring el. tilsvarende

 

Har egen flerårig kristen praksis

 

Villighed til at dele sine åndelige erfaringer med andre

 

Psykisk robusthed

Medleder i Åndelig Medvandring

 

Grunduddannelse B

 

Frivillig i Lyttekorps,

Kirkens Korshær

el. lign.

2. år

 

Grunduddannelse

B

4 døgns fortsætterkursus (internat)

 

15 timers træning i gruppe og triader over 7-8 måneder

 

Medlederfunktion i Åndelig Medvandring og facilitator i Medvandringsgruppe

 

Egen åndelig vejledning mindst hver 6. uge

over 7-8 måneder

Uddybelse af grundbegreberne i ignatiansk vejledning herunder skelnen imellem ånderne.

 

Træning af de indlærte færdigheder med fokus på at uddybe movements og hjælpe konfidenten til at finde Gud i alt.

 

Egen åndelig praksis og vejledning.

Har gennemført

Grunduddannelse A el. tilsvarende

Medleder+

 

Overbygningen efter at have gennemført de ignatianske exercitier

 

Træning i åndelig medvarnding og åndelig fordybelsessamtale

Overbygning

 

 

 

Form

Indhold

Forudsætninger

Kvalificerer til

3. år

Over-

bygning

I

 

Ignatius

Exercitier

4 døgns udvidet kursus (internat)

 

 

30 dages stilleretræte

el. 34 uger i hverdagen med ugentlig personlig vejledning el tilsvarende

Udblik til og inddragelse af den mystiske tradition

 

Ignatius af Loyolas exercitier

Har gennemført

Grunduddannelse

A+B el. tilsvarende

 

Mindst 8 døgns individuel vejledt stilleretræte

Overbygning II

4. år

 

Over-bygning II

2 internatkurser

Åndelig vejledning med afsæt i exercitierne

 

Hver deltager vejleder en anden deltager månedligt over ca et år

 

Hver deltager er selv i åndelig vejledning hos en anden deltager månedligt over ca et år

 

Supervision ved gruppelederen mindst hver 6. uge

Har gennemført

Grunduddannelse

A+B el. tilsvarende

+

Ignatius’ exercitier

Leder af Åndelig

Medvandringsgruppe

 

Åndelig vejleder

 

Kontemplativ kollegial GRUPPESUPERVISION

for åndelige vejledere

 

 

 

Form

Indhold

Forudsætninger

Kvalificerer til

H

V

E

R

T

 

Å

R

4 døgns introduktions- og inspirationskursus (internat)

 

 

Deltagelse i kollegial supervisionsgruppe

Kontemplativ gruppesupervision på internatkursus

 

Træning lokalt i grupper

I Har gennemført

Grunduddannelse 1+2

exerciterne

overbygning el. tilsvarende

 

Fungerer som åndelig vejleder

 

Har egen åndelig praksis og er selv i åndelig vejledning mindst hver 6. uge.