Om os

Projekt Åndelig Medvandring er navnet på et økumenisk initiativ, hvis mål er at hjælpe åndeligt interesserede mennesker med at tilegne sig en åndelig praksis midt i deres daglige liv. Det fulde navn er Træning i Medvandring og Åndelig Praksis. Omdrejningspunktet for dette er praksisgrupper med tilknyttet medvandring og individuel vejledning.

Sideløbende er der et træningsforløb for Gruppeledere og Medledere, som begynder med et basisår og efterfølgende mulighed for at fortsætte yderligere to år med fokus på henholdsvis, åndelig fordybelsessamtale, åndelig medvandring og kollegial supervision. Deltagere i praksisgrupperne kan efter det første år vælge at fortsætte som Aspiranter og efter andet år som Medledere.

Forespørgsler kan rettes til tovholderne for Åndelig Medvandring

Peder Poulsen, cand. theol., Menneskelig og åndelig vejleder: farmen@farmen.info; mobil 20 43 67 32 

Inge Merete Gross, cand. theol. MA. Præst, psykoterapeut, forfatter og billedkunstner: mail@imgross.dk; www.imgross.dk

Hvad er åndelig medvandring?

Projekt Åndelig Medvandring består af følgende enheder: 

 • Deltagere – som inviteres til at være med i en åndelig praksisgruppe. 
 • Aspiranter og Medledere – som støttes i deres egen åndelige udvikling, herunder åndelig medvandring, og trænes til at lede nye grupper. 
 • Gruppeledere – som leder de åndelige praksisgrupper, træner Aspiranter og Medledern,e og selv trænes i kollegial supervision. 
 • Supervisorer – som træner Gruppelederne i kollegial supervision og Medlederne i åndelig medvandring. 
 • Det tilstræbes, at deltagere, som ønsker det, tilknyttes lokale grupper med meditation og bøn, der ikke er en del af forløbet, og som fortsætter når programmet afsluttes. 
 • Hertil administrativ koordinering og opbakning fra tovholdergruppen.

Deltagerne, som er med i de åndelige praksisgrupper, mødes lokalt med deres Medgruppeledere og Gruppeledere hen over et vinterhalvår.

Aspiranter og Medledere har regionale samlinger hver 1½ måned sammen med en supervisor. Fokus er at øve åndelig medvandring. 

Det er tanken at dette første år er et basisår, som kan følges op med i alt tre års forløb med henblik på indøvelse i åndelig fordybelsessamtale, åndelig medvandring og kollegial supervision. 

Gruppelederne danner et netværk med henblik på kollegial supervision. Der afholdes en træningssamling primo september med fokus på kollegial supervision med lærerkræfter fra Loyola Hall i England. 

Deltagerne samles om en Gruppeleder og dennes Aspiranter og Medleder(e). De gennemgår et forløb på ca. 8 måneder hen over et vinterhalvår, der indeholder følgende: 

 • Hjælp til egen daglig praksis med bøn og meditation
 • Deltagelse i en vejledt praksisgruppe (der mødes hver 1 – 1½ måned). 
 • Åndeligt følgeskab med nogle få andre Deltagere og evt. Medledere. 
 • Åndelig individuel vejledningssamtale mellem hvert møde i praksisgruppen (hver 1 – 1½ måned). 
 • Hertil mulighed for at deltage i en praksisgruppe, f.eks. meditationsgruppe, som ikke er en del af programmet, men vil fortsætte også når det slutter. 
 • Deltagere, som har interesse og evne for det, kan blive Aspiranter og Medledere i følgende års forløb.

Aspiranter og Medledere knytter til hos en Gruppeleder og får mulighed for at gennemgå et forløb med først dette basisår og efterfølgende et to års træningsforløb, som indeholder: 

 • Hjælp til egen bøn og daglig praksis 
 • Åndeligt følgeskab indbyrdes, evt. sammen med Deltagerne (hver 1 – 1½ måned) 
 • Individuel åndelig vejledningssamtale med Gruppelederne (hver 1 – 1½ måned) 
 • Træning i åndelig medvandring i lokalt netværk ved en træner (hver 1 – 1½ måned) 
 • Mulighed for træning og undervisning i åndelig fordybelsessamtale  og medvandring på internatkursus.

Gruppelederne samles i et netværk og hjælper hinanden med kollegial supervision. 

Oplæring og træning i kollegial supervision 

Inspiration og ideer til praksisgruppeforløbet. 

Oplæring og træning i at supervisere. 

Det er muligt at deltage i forløbet både som Medleder og Gruppeleder uden at være omkring træningsforløbene på Ådalen. Dette vil bero på et individuelt skøn. 

Det er ligeledes muligt at deltage i træningen på Ådalen både som Medleder og Gruppeleder uden at være en del af det efterfølgende formelle praksisgruppeforløb.

Praktiske oplysninger

En lang række aktører og støtter i form af kirkelige organisationer, forlag, menigheder, præster og åndelige vejledere bakker op om projektet. 

Forløbet gik i gang i september 2014. De enkelte praksisgruppers konkrete forløb og indhold er fastlagt af den enkelte gruppeleder. 

Der har efterfølgende været afholdt træningsworkshops for Aspiranter og Medledere samt supervisionsdage for Gruppeledere.  Normalt afholdes disse workshops i august og septerber måned og er internatkurser på 4 døgn.

For Deltagere

Deltagerne betaler en vejledende pris på max. kr. 2.900,-, som beskrevet under den enkelte praksisgruppe. Gruppelederen kan tilpasse prisen til lokale forhold. 

For Medledere

I alt for hele forløbet med fire træningsdøgn i internat, 6  træningsworkshops og netværksbidrag skal påregnes en udgift på i alt kr. 7.390,- 

Medledere betaler ikke for at være med i praksisgruppen. 

For Gruppeledere

I alt for hele forløbet med fire træningsdøgn i internat, kollegial supervision og netværksbidrag skal påregnes en udgift på i alt kr. 7.390,-.