8240 Risskov

Vores mål er at du som deltager bliver bekendt og fortrolig med kristen fordybelse i forskellige former, både klassiske (feks. Jesusbøn og bibelmeditation) og nyere (feks. Kristuskransen og centrerende bøn) med henblik på, at du får en daglig praksis. I de mindre grupper får du støtte til at træde ind i en ny dimension af fortrolighed i fællesskabet med Gud. Den åndelige vejledningssamtale hjælper dig til at forstå den erfaring af Gud, som alle mennesker, også du, gør sig. På den baggrund kan du begynde at se og forstå dig selv i et nyt perspektiv med helt nye handlemuligheder.
Endvidere bliver der mulighed for at arbejde med åndelig praksis under hensyn til deltagernes respektive placering på enneagrammet.

Vi holder fokus på at indlære nogle klassiske og nogle nyere meditative discipliner. I forbindelse med vores fordybelse vil vi bruge nogle enkelte kropsøvelser.

Kantorparken 69, st.tv. 8240 Risskov

1.Mandag d. 5. november 2018
2.Mandag d. 10. december 2018
3.Mandag d. 14. januar 2019
4.Mandag d. 18. februar 2019
5.Mandag d. 25. marts 2019
6.Mandag d. 29. april 2019
Alle dage kl. 19.30 – 21.30
Vi afslutter med en forfriskning.

Pris for deltagelse er kr. 2.900,-.

Tilmelding kan ske til Peder Poulsen, M: farmen@farmen.info; T: 20436732; tilmelding gerne snarest og senest d. 29. oktober 2018