Træning i åndelig medvandring og åndelig vejledningssamtale

Ingen kan studere sig til glæde, mening og et tættere gudsforhold. Men du kan lære og træne nogle redskaber, der giver mulighed for det. Og det er, hvad vi gør i ÅNDELIG MEDVANDRING – både i ‘praksisgrupperne’, i de mindre ‘medvandrergrupper’ – og der hjemme.

Ingen kan heller studere sig til at være Åndelig Vejleder for andre. Men føler du, at det er din vej, kan du også her lære nogle redskaber. UNDERVISNING I ÅNDELIG VEJLEDNING er et 4-årigt undervisnings- og træningsforløb funderet på den ignatianske spiritualitet – og med udblik til andre traditioner, bl.a. mystikken. Træningsforløbet er bygget op omkring årlige internatkurser med lærerkræfter fra både ind- og udland og med efterfølgende træning lokalt.

Og den, der er vejleder for andre, må til stadighed arbejde med sig selv og sin faglighed. Derfor er KONTEMPLATIV GRUPPESUPERVISION et tilbud til alle åndelige vejledere – og for vejledere under Åndelig Medvandring er det obligatorisk

For yderligere oplysninger:

Peder Poulsen – Menneskelig- og åndelig medvandrer – Cand. teol. – skriv email

Inge Merete Gross – Præst og psykoterapeut – Cand. teol., MA – skriv email  

Åndelig Medvandring

FormStyrkelse af egen åndelig praksis igennem:
6 Storgruppemøder
6 medvandrergrupper og 5 åndelige vejledningssamtaler
- over 7-8 måneder
InholdKristen meditation i praksisgruppe og hjemme
Deling af erfaringer praksisgruppen
Medvandring i mindre Medvandrergrupper på 2-4
Åndelig vejledning
ForudsætningerIngen
Kvalificerer tilAspirant i Åndelig Medvandring

Træning i åndelig medvandring og åndelig vejledningssamtale: Grundkursus A

Form4 døgns introduktionskursus (internat)
15 timers træning i gruppe og triader - fordelt over 7-8 måneder
Aspirant i Åndelig Praksisgruppe
Facilitator i Medvandrergruppe
Egen åndelig vejledning mindst hver 6. uge over
7-8 måneder
InholdAlmene lyttefærdigheder
Ignatius af Loyolas liv og indføring i ignatiansk spiritualitet med fokus på movements og countermovements
Indlæring i at hjælpe konfidenten til at blive ved og udfolde sine movements
Integrering af eget gudsforhold i sin vejledning af andre
Egen åndelig praksis og vejledning
ForudsætningerHar deltaget i Åndelig Medvandring el. tilsvarende
Har egen flerårig kristen praksis
Villighed til at dele sine åndelige erfaringer med andre
Psykisk robusthed
Kvalificerer tilMedleder i Åndelig Medvandring
Grunduddannelse B
Frivillig i Lyttekorps, Kirkens Korshær el. lign.

Træning i åndelig medvandring og åndelig vejledningssamtale: Grundkursus B

Form4 døgns fortsætterkursus (internat)
15 timers træning i gruppe og triader over 7-8 måneder
Medlederfunktion i Åndelig Medvandring og facilitator i Medvandringsgruppe
Egen åndelig vejledning mindst hver 6. uge
over 7-8 måneder
InholdUddybelse af grundbegreberne i ignatiansk vejledning herunder skelnen imellem ånderne.
Træning af de indlærte færdigheder med fokus på at uddybe movements og hjælpe konfidenten til at finde Gud i alt.
Egen åndelig praksis og vejledning.
ForudsætningerHar gennemført
Grunduddannelse A el. tilsvarende
Kvalificerer tilMedleder+
Overbygningen efter at have gennemført de ignatianske exercitier

Træning i åndelig medvandring og åndelig fordybelsessamtale Overbygning: 3. år Over- bygning I Ignatius Exercitier

Form4 døgns udvidet kursus (internat)
30 dages stilleretræte
el. 34 uger i hverdagen med ugentlig personlig vejledning el tilsvarende
InholdUdblik til og inddragelse af den mystiske tradition
Ignatius af Loyolas exercitier
ForudsætningerHar gennemført
Grunduddannelse
A+B el. tilsvarende
Mindst 8 døgns individuel vejledt stilleretræte
Kvalificerer tilOverbygning II

Træning i åndelig medvandring og åndelig fordybelsessamtale Overbygning: 4. år Over-bygning II

Form2 internatkurser
InholdÅndelig vejledning med afsæt i exercitierne
Hver deltager vejleder en anden deltager månedligt over ca et år
Hver deltager er selv i åndelig vejledning hos en anden deltager månedligt over ca et år
Supervision ved gruppelederen mindst hver 6. uge
ForudsætningerHar gennemført
Grunduddannelse
A+B el. tilsvarende
+Ignatius’ exercitier
Kvalificerer tilLeder af Åndelig
Medvandringsgruppe
Åndelig vejleder

Kontemplativ kollegial GRUPPESUPERVISION for åndelige vejledere: hvert år

Form4 døgns introduktions- og inspirationskursus (internat)
Deltagelse i kollegial supervisionsgruppe
InholdKontemplativ gruppesupervision på internatkursus
Træning lokalt i grupper
ForudsætningerI Har gennemført
Grunduddannelse 1+2 exerciterne overbygning el. tilsvarende
Fungerer som åndelig vejleder
Har egen åndelig praksis og er selv i åndelig vejledning mindst hver 6. uge.