Åndelig praksisgruppe i Vinderup

Dette forløb med åndelig medvandring strækker sig over 5 måneder og omfatter 4 led:

  • Møde for hele gruppen: introduktion til en kristen bønspraksis og opsamling på den seneste tid (disse møder danner grundstammen i forløbet; se datoer på bagsiden af hæftet)
  • Egen praksis derhjemme – at blive opmærksom på Guds tilstedeværelse i livet og pleje sin gudsrelation
  • Møder i mindre grupper, såkaldte lyttegrupper.
  • Individuelle samtaler med Christian eller Tove.

I dette forløb gives der introduktion til følgende: ’Dagens kærlige tilbageblik’, Billedmeditation og ’Lectio Divina’

Vi mødes i Kirkehuset i Ejsing, Vinderupvej 25, 7830 Vinderup:
Den 5. september 2024
Den 3. oktober 2024
Den 14. november 2024
Den 30. januar 2025

Alle dage kl. 19.00 – ca. 21.30.

Deltagelse i hele forløbet er gratis.
Forløbet støttes af Viborg Stifts Pilgrimsudvalg.

Ved det første møde er der information om og optakt til hele forløbet, og den første praksis introduceres.

For yderligere oplysninger og tilmelding
Kontakt en af gruppelederne:

Christian Kjær Bjerre (pilgrimspræst og åndelig vejleder)
Tlf: 3030 8831,
CHKB@km.dk

Tove Rask Søndergaard (sognepræst og åndelig vejleder)
Tlf: 3071 7050,
TORS@km.dk