Forløbet i større detaljer

I en Åndelig Praksisgruppe tager vi på rejse imod en dybere åbenhed over for Gud ved at afprøve forskellige former for bøn og meditation. Igennem forløbet over op mod 8 måneder bliver vi præsenteret for forskellige måder at søge ind i fællesskabet med Gud f.eks. via kontemplativ bøn (centrerende bøn), bibel- og billedmeditation og åndelig læsning, Kristuskransen, Dagens Kærlige Tilbageblik, Jesusbønnen, Christfulness Meditation mm. Det konkrete indhold varierer mellem praksisgrupperne. 

Bøn har været helt afgørende for kristne, siden de første disciple spurgte Jesus, hvordan de skulle bede. Bøn, stilhed og fordybelse i Bibelen spiller en central rolle i den indre forvandling, som er en grundlæggende del af den kristne tro. Kristendommen er bygget på håbet om, at i Kristus vil alting blive nyt. Bøn er derfor ikke kun de ord, vi formulerer, når vi taler med Gud – bøn er at åbne sig for Gud; at sige ja til Guds invitation til et kærligt og forvandlende møde med ham.

Åndelig Praksisgruppe udbydes af Areopagos i samarbejde med en lang række aktører i det kirkelige landskab. Grupperne ledes af erfarne åndelige vejledere og deres medledere.

For at deltage skal du være indstillet på at engagere dig i bøn og meditation, at være lyttende og at bidrage med dine egne erfaringer. Forløbet kan både være et redskab til din egen åndelige dannelsesrejse eller til at blive en bedre ledsager for andre på deres åndelige vej.

Møde i praksisgruppen

I gruppen taler vi om personlig tro og trospraksis, både som den udtrykker sig i fred, tillid og kærlighed, og som den kommer til udtryk i forvirring, usikkerhed og tvivl. Det er din erfarede virkelighed og ikke meninger og teorier, vi interesserer os for i gruppen.

Desuden vil lederne introducere en form for bøn og meditation, som vi afprøver sammen i gruppen og derefter  i vores egen daglige praksis.

Personlig bøn og refleksion i hverdagen

Du bestemmer selv, hvordan du tilrettelægger din tid med bøn og meditation, hvor du i praksis kan afprøve de forskellige former for bøn, som introduceres i gruppen. Det er dine oplevelser og erfaringer med personlig bøn og fordybelse, vi bruger som udgangspunkt for samtalen i gruppen og i samtalen med den åndelige vejleder.

En samtale med andre deltagere fra praksisgruppen

Vi er alle på en rejse og kan være hinandens rejsefæller. Vi forsøger at forstå vores livsrejse i lyset af Guds perspektiv, og derfor kan det være godt at følges med andre, som er på samme rejse. En åndelig rejsefælles rolle er:

  • At lytte i en atmosfære af bøn og fællesskab, mens en anden deler sin erfaring af Gud i sit daglige liv
  • At hjælpe den anden med at opdage Åndens nærvær
  • At give et gensvar præget af tillid og åbenhed

Samtale med en åndelig vejleder

Åndelig vejledning er en hjælp til at styrke din relation til Gud og forhåbentlig opdage Guds nærvær mange flere steder, end du har været vant til. Jesus siger, at vi må blive ”født ovenfra” (Johannesevangeliet). Fokus i den åndelige vejledningssamtale er, at vi som Guds børn bliver fortrolige med at henvende os til og være sammen med vores Himmelske Far. Vejledningssamtalen tager udgangspunkt i dine egne oplevelser og erfaringer.

Kontakt og tilmelding

Tilmelding sker direkte til Gruppelederen for den praksisgruppe, du ønsker at deltage i. Informationer står under præsentationen af gruppen under fanen Praksisgrupper. 

Der står også information om tid og sted, og hvad gruppen vil beskæftige sig med.

Endvidere står der opgivet en pris og betalingsbetingelser. Gruppelederne fastsætter selv prisen for deltagelse. Den vejledende pris er kr. 2.900,- for forløbet hen over vintersæsonen.