Medvandrerforløbet

Møde i praksisgruppen

Lær meditation med kristne rødder sammen med andre.

Personlig bøn og refleksion

Brug 20 minutter dagligt på at praktisere det, du har lært.

Samtale i små lyttegrupper

Lyt til hinanden og støt hinanden på vandringen.

Samtale med åndelig vejleder

Få vejledning i åndelig praksis, som støtter dig i dit liv.

At lytte

“At lytte er meget krævende, fordi det fordrer så stor indre stabilitet, at vi ikke behøver at bevise, hvem vi er ved at tale, argumentere, komme med udtalelser eller erklæringer. Sande lyttere har ikke længere en indre trang til at markere deres tilstedeværelse. De har frihed til at modtage, byde velkommen og til at acceptere.

At lytte er meget mere end at tillade en anden at tale, mens jeg venter på en chance for at svare. At lytte er at yde fuld opmærksomhed til andre og byde dem velkommen ind i vores egentlig væren. Skønheden ved at lytte er, at de, der lyttes til, begynder at føle sig accepteret, begynder at tage deres egne ord mere alvorligt og opdager deres eget sande jeg. At lytte er en form for åndelig gæstfrihed, hvor du inviterer fremmede til at blive venner, ved at lære deres indre bedre at kende, så de måske ligefrem tør at være stille sammen med dig.” 

– Henri Nouwen (oversat til dansk af Else Møller)

Det siger andre om forløbet

– Hvor er det dejligt at møde så mange mennesker, der søger Gud på så mange forskellige måder. 

– Her kan jeg være uden angsten rejser sig.

– Lytte-grupperne har været særligt betydningsfulde. Det at kunne tale uden at blive afbrudt og lytte uden at skulle tage stilling til det, jeg hører – det er som at være på hellig grund.

– Det har været en øjenåbner for mig, at læse bibelteksterne uden så mange fordomme – at være inviteret ind i historien.