En uges vejledt bøn

For deltagere (pilgrimme)

Principperne for En Uge Med Vejledt Bøn er baseret på Sankt Ignatius’ åndelige øvelser. De enkelte deltagere får følgeskab af en gruppe af vejledere, som er blevet trænet i at være gode lyttere gennem deres egen deltagelse i disse øvelser; f.eks. kurser i åndelig medvandring som afholdes løbende på Ådalen Retræte www.aadalenretraete.dk.

Som deltager på En Uge Med Vejledt Bøn får du mulighed for at få en oplevelse af en retræte lige der, hvor du bor. Du får en erfaring af at være vejledt i bøn, alt imens du fortsætter hverdagens rutiner. Dit engement består i at du vil tilbringe en halv time i bøn hver dag og at mødes med en vejleder hver dag i op til en halv time på det sted, der har værtskabet for ugen.

Vejlederens rolle er at ledsage dig på denne uges lille pilgrimsrejse. Vejlederens opgave er ikke at komme med råd eller give anvisninger. Fokus er udelukkende på din trosrejse og oplevelse gennem ugen. So rejsende pilgrim kan du få hjælp fra din vejleder til at finde redskaber til at udforske og forstå netop din personlige oplevelse af din livsrejse.

Den daglige vejledningssamtale har fokus på dit liv i nuet og om de tanker og følelser, der opstår hos dig i forbindelse med bønnen. Vejlederen er en lytter, giver dig som pilgrim mulighed for at italesætte din egen oplevelse og giver dig, i lyset heraf, forslag til videre bøn. Hvis du allerede har en bønspraksis er den fortsat vigtig og brugbar.

Der vil også blive lejlighed til at udforske nye måder at bede på. Disse metoder er i det væsentlige skriftbaserede og kommer ud af en lang tradition for kristen spiritualitet. Hvis du har brug for det kan du blive tilbudt måder på at blive stille, afslappet og opmærksom på med den hensigt at hjælpe dig til at åbne dig mere for Gud.

Det er vigtigt at overveje den forpligtelse, der kræves for at være en deltager i en uge med vejledt bøn. Du skal hver dag udføre din åndelige bønspraksis (ca. 30 minutter) og møde frem til en åndelig vejledningssamtale (ca. 30 min).

Hertil en fælles åbningssamling en søndag eftermiddag (1½ time) og en fælles afslutning efterfølgende søndag eftermiddag (1½ time).

En uges vejledt bøn

For vejledere

Principperne for En Uge Med Vejledt Bøn er baseret på Sankt Ignatius’ åndelige øvelser. Gruppen af vejledere er blevet trænet i at være gode lyttere gennem deres egen deltagelse i disse øvelser; f.eks. kurser i åndelig medvandring som afholdes løbende på Ådalen Retræte).

En Uge Med Vejledt Bøn giver folk mulighed for at få en oplevelse af en retræte lige der, hvor de bor. De får en erfaringer af at være vejledt i bøn, alt imens de fortsætter hverdagens rutiner. Disse deltagere, som vi kunne kalde pilgrimme, har indvilliget i at tilbringe en halv time i bøn hver dag og at mødes med en vejleder hver dag i op til en halv time på det sted, der har værtskabet for ugen.

Vejlederens rolle er at ledsage pilgrimmen og ikke at komme med råd eller give anvisninger. Fokus er udelukkende på pilgrimmens trosrejse og oplevelse gennem ugen. Vejlederen hjælper pilgrimmen med at finde redskaber til at udforske og forstå deres personlige oplevelse af deres livsrejse og hvilken bevidsthed de måtte have om troens dimension. Den daglige vejledningssamtale koncentrerer sig om pilgrimmens liv i nuet og om de tanker og følelser, der opstår i forbindelse med bønnen. Vejlederen er en lytter, giver pilgrimmen mulighed for at italesætte sin egen oplevelse og giver i lyset heraf forslag til videre bøn. Det er en mulighed for vejlederen at bekræfte pilgrimmen i den bøninspiration, som Gud har givet dem og udforske, hvad der kan være af nye måder at bede på for nogle mennesker. Disse metoder er i det væsentlige skriftbaserede og kommer ud af en lang tradition for kristen spiritualitet. Der tilbydes måder at blive stille, afslappet og opmærksom på med den hensigt at hjælpe pilgrimmen til at åbne sig mere for Gud.

Det er vigtigt at overveje den forpligtelse, der kræves for at være en vejleder i en uge med vejledt bøn. Nogle vejledere kan have brug for indkvartering i den uge, det står på, mens andre bor lokalt. Hvis det er muligt, er det tilrådeligt at rydde dagbogen for andre forpligtelser i løbet af ugen. Ud over mængden af tid, der bruges til at møde pilgrimmene, giver det at være en del af holdet af vejledere en værdifuld mulighed for gensidig støtte.

Tidsplan for bønneledsagere:

• Åbningssession for alle pilgrimme og bønneledsagere (søndag, ca. halvanden time)
• Dagligt 1 til 1 møde med hver pilgrim (ca. 4 pilgrimme, mandag-fredag, op til en halv time hver, med mellemrum)
• Daglig supervision (mandag-fredag en halv time)
• Daglige teammøder, som inkluderer stille bøn, praktiske forhold, måltid sammen
• Afslutning for alle pilgrimme og bønneledsagere (lørdag, ca. halvanden time)
• Mandag-fredag aktiviteter optager generelt eftermiddage og aftener, så morgenen er fri.

Ud over denne tidsplan vil der være:

• Teammøder på forhånd for at forberede ugen
• En ’smageaften’ cirka en måned før Ugen, for potentielle pilgrimme, som overvejer, om Gud inviterer dem til at benytte denne mulighed.