En uges vejledt bøn

For deltagere (pilgrimme)

Principperne for En Uge Med Vejledt Bøn er baseret på Sankt Ignatius’ åndelige øvelser. De enkelte deltagere får følgeskab af en gruppe af vejledere, som er blevet trænet i at være gode lyttere gennem deres egen deltagelse i disse øvelser; f.eks. kurser i åndelig medvandring som afholdes løbende på Ådalen Retræte.

Som deltager på En Uge Med Vejledt Bøn får du mulighed for at få en oplevelse af en retræte lige der, hvor du bor. Du får en erfaring af at være vejledt i bøn, alt imens du fortsætter hverdagens rutiner. Dit engement består i at du vil tilbringe en halv time i bøn hver dag og at mødes med en vejleder hver dag i op til en halv time på det sted, der har værtskabet for ugen.

Vejlederens rolle er at ledsage dig på denne uges lille pilgrimsrejse. Vejlederens opgave er ikke at komme med råd eller give anvisninger. Fokus er udelukkende på din trosrejse og oplevelse gennem ugen. Som rejsende pilgrim kan du få hjælp fra din vejleder til at finde redskaber til at udforske og forstå netop din personlige oplevelse af din livsrejse.

Den daglige vejledningssamtale har fokus på dit liv i nuet og om de tanker og følelser, der opstår hos dig i forbindelse med bønnen. Vejlederen er en lytter, giver dig som pilgrim mulighed for at italesætte din egen oplevelse og giver dig, i lyset heraf, forslag til videre bøn. Hvis du allerede har en bønspraksis er den fortsat vigtig og brugbar.

Der vil også blive lejlighed til at udforske nye måder at bede på. Disse metoder er i det væsentlige skriftbaserede og kommer ud af en lang tradition for kristen spiritualitet. Hvis du har brug for det kan du blive tilbudt måder på at blive stille, afslappet og opmærksom på med den hensigt at hjælpe dig til at åbne dig mere for Gud.

Det er vigtigt at overveje den forpligtelse, der kræves for at være en deltager i en uge med vejledt bøn. Du skal hver dag udføre din åndelige bønspraksis (ca. 30 minutter) og møde frem til en åndelig vejledningssamtale (ca. 30 min).

Hertil en fælles åbningssamling en søndag eftermiddag (1½ time) og en fælles afslutning efterfølgende søndag eftermiddag (1½ time).