Åndelig praksisgruppe

Er der mere mellem himmel og jord end vi kan begribe, måle og veje? Hvad skal man forstå ved Guds nærvær? Kan man opleve det og i givet fald hvordan?

Moder Teresa blev engang spurgt, hvad hendes hemmelighed var: “Min hemmelighed er enkel. Jeg beder.”
Nogen spurgte hende, hvad hun sagde, når hun bad: “Ingenting. Jeg lytter.”
Så spurgte intervieweren: “Hvad siger Gud så, når du beder?”
Moder Teresa svarede: “Ingenting. Han lytter.”


Åndelig medvandring er ikke en fysisk vandring, men et forløb, hvor v opbygger en spirituel praksis, som vi støtter hinanden i at vedligeholde. Vi hjælper hinanden med at få øje på det helliges tilstedeværelse i vores dagligdag, ved at lytte til hinanden. 

Møde i praksisgruppen

Lær meditation med kristne rødder sammen med andre.

Personlig bøn og refleksion

Brug 20 minutter dagligt på at praktisere det, du har lært.

Samtale med en anden deltager

Lyt til hinanden og støt hinanden på vandringen.

Samtale med åndelig vejleder

Få vejledning i åndelig praksis, som støtter dig i dit liv.


Forløbet indeholder 4 led:

  1. Grundstammen er 6 samlinger med undervisning og opsamling
  2. Egen praksis derhjemme – at blive opmærksom på den åndelige dimension i livet og pleje sin relation til det hellige
  3. Møde i lytte-grupperne, hvor vi øver os i at lytte og give plads
  4. Individuelle samtaler med gruppelederne