Ressourcer til brug i åndelig praksisgruppe

Introduktionsskriv til deltagere i åndelige praksisgrupper
I dette skriv finder du en overordnet introduktion til forløb og indhold i de åndelige praksisgrupper.

En model for et møde i en Anam Cara Light gruppe
Et supplement til gruppens skrevne instruks.

Beskrivelse af en fremgangsmåde i forbindelse med kollegial supervision

Hvordan beder vi med vores forestilingsevne
En kort introduktion  på baggrund af Ignatiansk tradition. Hertil link til en engelsksproget og en dansk hjemmeside.

Forslag til forløb af en Jesusmeditation (Ignatiansk tradition)

Introduktion til Jesusmeditation (Edin Løvås)
En lille artikel (PDF) til introduktion samt nogle forslag til meditationstekster.